Arabulucuk İşverenleri İşçi Davalarının Zararından Kesin Olarak Kurtarıyor

Arabulucuk İşverenleri İşçi Davalarının Zararından Kesin Olarak Kurtarıyor

Arabulucuk İşverenleri İşçi Davalarının Zararından Kesin Olarak Kurtarıyor

İşçi çalıştıranların en büyük şikayeti iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda mahkemelerde işçi karşısında savunmasız kalmalarıdır. Gerçekten kanun gereği mahkemeler işçi lehine yorum yapmaktadırlar. Bu durumda işçi iddialarını tanıkla bile ispatlarken maalesef işverenin sunduğu belgelerin çoğu mahkemece geçersiz sayılmaktadır. Gerek usul kanununda gerekse iş kanununda yapılan değişiklikler işçilerin açacağı davalara karşı işvereni savunmasız bırakmaktadırlar. İşveren işçinin tüm haklarını ödediğini düşünürken 4 yıl sonra birden karşısına işçinin açtığı bir dava çıkabilmektedir.