HUKUKİ DANIŞMANLIK ALMAK NEDEN ÇOK ÖNEMLİ?

HUKUKİ DANIŞMANLIK ALMAK NEDEN ÇOK ÖNEMLİ?

Nasıl ki koruyucu hekimlik hastalıkları oluşmadan önlemek için zorunluysa aynı şekilde Hukuki Danışmanlık Hizmeti hukuki problem ortaya çıkmadan önlemeyi ve ortaya çıkması kaçınılmaz ise en hafif şekilde ve en az zararla atlatmayı hedefler.Ülkemizde pek rağbet görmeyen bu usul artık vizyon sahibi tüm firmalar için en önemli ihtiyaç olmuştur. Toplum olarak ticaret yapma tarzımız, yöntemimiz ve alışkanlıklarımız usta-çırak ilişkisiyle ve güven esasına dayalı olarak oluşmuştur. Ancak kanunlar bizim alışkanlıklarımızla paralel değil ve kötü niyetli kişiler karşısında bizleri zor duruma düşürmektedir.

Devamı >

ANA FAALİYET KONULARIMIZ

 • Sigorta Hukukundan Kaynaklanan Davalar
 • Ticari Alışverişten Kaynaklanan Davalar
 • Marka, Patent vs Sınai Mülkiyet Kanunundan Kaynaklanan Davalar
 • İşçilik Alacağından Kaynaklanan Davalar
 • İş Kazasından Kaynaklanan Davalar
 • Vergi Davaları
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
 • İdari Davalar
 • Zilyetlikten Kaynaklanan Davalar
 • Kadastro Davaları
 • Şirketler Hukukundan Kaynaklanan Davalar
 • Gayrimenkul Hukukundan Doğan Davalar
 • Arabuluculukta Taraf Vekilliği
 • Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Davalar
 • Kira İlişkisinden Kaynaklanan Davalar
Tümünü Gör

ARABULUCULUK İŞVERENLERİ İŞÇİ DAVALARININ

ZARARINDAN KESİN OLARAK KURTARIYOR

İşçi çalıştıranların en büyük şikayeti iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda mahkemelerde işçi karşısında savunmasız kalmalarıdır. Gerçekten kanun gereği mahkemeler işçi lehine yorum yapmaktadırlar. Bu durumda işçi iddialarını tanıkla bile ispatlarken maalesef işverenin sunduğu belgelerin çoğu mahkemece geçersiz sayılmaktadır. Gerek usul kanununda gerekse iş kanununda yapılan değişiklikler işçilerin açacağı davalara karşı işvereni savunmasız bırakmaktadırlar. İşveren işçinin tüm haklarını ödediğini düşünürken 4 yıl sonra birden karşısına işçinin açtığı bir dava çıkabilmektedir.

DEVAMI >
ZARARINDAN KESİN OLARAK KURTARIYOR

ARABULUCULUĞUN VE DAVA YOLUNA GİTMENİN MALİYET KARŞILAŞTIRMASI

50.000 ₺ alacak için;

DAVA YOLU
Asıl alacak :50.000 ₺
Mahkeme masrafları :2.500 ₺
Mahkeme harçları :2.600 ₺
Karşı yan avukat ücreti :8.000 ₺
Kendi avukatının ücreti :10.000 ₺
İstinaf Harç ve masrafları :1.500 ₺
Ortalama 3 yıllık Faiz %23 :27.600 ₺
İcra harç ve masrafları asgari :4.170 ₺
İcra karşı yan vekalet ücreti :14.340 ₺
Toplam maliyet : 50.000 + 70.710 = 120.710 ₺

50.000 ₺ alacak için;

ARABULUCUK
Asıl alacak :50.000
Standart Arabuluculuk ücreti :3.000
Toplam Maliyet : 50.000+3.000 = 53.000

FARK:
120.710 - 53.000 =
67.710 ₺

Makaleler

Kamulaştırmasız Hukuki El Atma Davasının Yolu Yeniden Açıldı

Kamulaştırmasız Hukuki El Atma Davasının Yolu Yeniden Açıldı

Bilindiği üzere, genellikle belediyeler yapmış oldukları imar planlarıyla özel mülkiyete sahip taşınmazları kamusal bir amaca (park, otopark, yeşil alan, eğitim tesisi, dini tesis, sağlık tesisi, karakol vb.) tahsis etmektedirler.

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Vekalet Ücretleri Ve Yargılama Harçları Artık Nispi Olacak

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Vekalet Ücretleri Ve Yargılama Harçları Artık Nispi Olacak

Kamulaştırmasız el atma davalarında, Kamulaştırma Kanununa eklenin geçici 6. madde ve Ek-1. maddeleri uyarınca davalarda vekâlet ücretlerinin maktu olarak uygulanacağı düzenlendiğinden, uygulamada vekâlet ücretleri ve yargılama harçları maktu olarak ödenmektedir

Coronavirüs Salgını-Değişen ve Uzayan Süreler

Coronavirüs Salgını-Değişen ve Uzayan Süreler

Tüm Dünya’yı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Coronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle özellikle kamu organları tarafından önleyici tedbirler kapsamında kararlar alınmakta ve kanuni düzenlemeler yapılmaktadır.